Projenin Genel Amacı

“İstanbul STEM FEST” Bilim Şenliği 7’den 77’ye tüm katılımcıların bilimsel araştırma sürecine uygulamalı olarak doğrudan katılmasına olanak vermektedir. Toplumda bilime yönelik olumlu tutum ve davranışlar geliştirmek, insanların bilime ve bilim insanına ilgilerini artırmak amaçlanmaktadır. İstanbul STEAM FEST. zevkli, eğlenceli etkinlikler içermektedir.