Bizden Haberler

Projenin Amacı

Projenin Genel Amacı

“İstanbul STEM FEST” Bilim Şenliği 7’den 77’ye tüm katılımcıların bilimsel araştırma sürecine uygulamalı olarak doğrudan katılmasına olanak vermektedir. Toplumda bilime yönelik olumlu tutum ve davranışlar geliştirmek, insanların bilime ve bilim insanına ilgilerini artırmak amaçlanmaktadır. İstanbul STEAM FEST. zevkli, eğlenceli etkinlikler içermektedir.

Hedef Kitle

Toplumun farklı yaş ve eğitim düzeylerine yöneliktir. Lise, Ortaokul, İlkokul, Okul Öncesi Öğrencileri, Öğretmenler, Veliler…

YÖNTEM VE TEKNİKLER:

İstanbul STEAM FEST Bilim Şenliği, çeşitli hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıda yer alan yöntem veya etkinlik türlerinin birçoğunu içerecektir.
 • Artırılmış gerçeklik uygulamaları
 • Atölye çalışmaları
 • Çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar
 • Deneysel uygulamalar
 • E-öğrenme uygulamaları
 • Etkileşimli uygulamalar
 • Gözlem Hesaplamalı bilim uygulamaları
 • İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler(örneğin doğa, bilim oyunları)
 • İçeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler
 • İşbirlikçi grup çalışmaları
 • Mobil uygulamalar
 • Oyun tabanlı uygulamalar
 • Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
 • Saha çalışmaları
 • Söyleşi, seminer, panel vb.
 • Spor etkinlikleri
 • Yarışmalar